Publiczne Przedszkole nr 6 "Jarzębinka" w Jarocinie
 
 
Publiczne Przedszkole nr 6 "Jarzębinka" w Jarocinie
 

Strona główna

 

 
Czwartek 29.01.2015
Ilość odwiedzin: 180530

Witamy w Jarzębince

Nasze przedszkole powstało w 1979 roku, istnieje więc już 35 lat i niezmiennie cieszy się dobrą opinia w środowisku. świadczy o tym fakt, iz obecnie uczęsczają do niego dzieci naszych wychowanków, a przecież żaden rodzic nie oddałby swego skarbu w miejsce związane ze złymi wspomnieniami.

 

 

Publiczne Przedszkole nr 6 "Jarzębinka"

ul. Libercourt 1

     63 - 200 Jarocin 

        Jarzębinka jest placówką dziewięciooddziałową, usytuowaną w centrum miasta, w związku z czym jest dostępna dla dzieci z różnych stron Jarocina. Rodzice przywożący swe dzieci do przedszkola nie mają problemu z zaparkowaniem samochodów. Wielką atrakcją przedszkola jest duży, bogato wyposażony i bezpieczny plac zabaw otoczony zielenią a także sala gimnastyczna dostosowana do potrzeb dzieci w różnym przedziale wiekowym.   

 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra.
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 • Dzieci korzystają z bezpiecznych i atrakcyjnych zabawek oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.
 • Kuchnia dba o zdrowe i smaczne posiłki.
 • Przedszkole jest placówką  przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki    w szkole.
 • Serdeczna i życzliwa atmosfera panująca w przedszkolu zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

 

                  Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat .

Nabór na rok szkolny 2014/2015 dzieci z rocznika  2010, 2009, 2008, 2007 rozpoczyna się od 13. 01.2014r. Zainteresowanych rodziców prosimy o pobieranie kart zgłoszeń w kancelarii przedszkola.

Harmonogram naboru:

 1. Od 13.01. – 21.03.2014 r. -wydawanie i przyjmowanie kart  zgłoszeń w kancelarii dyrektora. Zgłoszenie dziecka do przedszkola będzie uznane za terminowe tylko w przypadku dostarczenia karty do dnia 30 marca 2014 r. Kolejność składania kart nie wpływa na wyniki rekrutacji.
 2.  W dniach 04.04.-30.04.2014r.- prace Komisji Rekrutacyjnej działającej na podstawie Regulaminu rekrutacji dzieci  do Przedszkola nr6 ,,Jarzębinka''.                  
 3. Dnia 05.05.2014 r. – wywieszenie na tablicy informacyjnej imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

        Dla dzieci przyjętych do przedszkola ,,Drzwi otwarte'' odbędą się w miesiącu sierpniu.O terminie rodzice zostaną poinformowani.

     

        Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola są zobowiązani od 17.02-28.02.2014r. o potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015.

 

Drodzy rodzice, zanim zapiszecie dziecko do przedszkola pamiętajcie:

 

 • Każde zmiany i nowe doświadczenia w życiu dziecka wiążą się z pewnymi reakcjami i uczuciami, należy pozwalać dziecku je okazywać.
 • Wszystkie dzieci różnią się od siebie. Trudności w przystosowywaniu się do przedszkola mają więc różny stopień nasilenia i różny czas trwania.
 • Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy w pewnej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców.

 

 

Aby ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu:

 

 • Zostawiajcie choć na chwilę dziecko z kimś z rodziny, znajomych, niech wie, że mama czasem znika, ale zawsze wraca.
 • Niech Twoje dziecko rozumie, że kiedy mama mówi „do widzenia”, nie oznacza to rozłąki na całe życie.
 • Uczcie dziecko korzystania z toalety.
 • Niech dziecko umie o coś poprosić, zapytać tak, by ktoś obcy mógł je zrozumieć.

 

W  NASZYM  PRZEDSZKOLU  DZIECI  SĄ  WESOŁE I  SZCZĘŚLIWE.

ODWIEDŹ NAS I TY - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!