Nawigacja

Piątek 22.05.2015
Ilość odwiedzin: 207341

Witamy w Jarzębince

Nasze przedszkole powstało w 1979 roku, istnieje więc już 35 lat i niezmiennie cieszy się dobrą opinia w środowisku. świadczy o tym fakt, iz obecnie uczęsczają do niego dzieci naszych wychowanków, a przecież żaden rodzic nie oddałby swego skarbu w miejsce związane ze złymi wspomnieniami.

 

 

Publiczne Przedszkole nr 6 "Jarzębinka"

ul. Libercourt 1

     63 - 200 Jarocin 

        Jarzębinka jest placówką dziewięciooddziałową, usytuowaną w centrum miasta, w związku z czym jest dostępna dla dzieci z różnych stron Jarocina. Rodzice przywożący swe dzieci do przedszkola nie mają problemu z zaparkowaniem samochodów. Wielką atrakcją przedszkola jest duży, bogato wyposażony i bezpieczny plac zabaw otoczony zielenią a także sala gimnastyczna dostosowana do potrzeb dzieci w różnym przedziale wiekowym.   

 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra.
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 • Dzieci korzystają z bezpiecznych i atrakcyjnych zabawek oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.
 • Kuchnia dba o zdrowe i smaczne posiłki.
 • Przedszkole jest placówką  przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki    w szkole.
 • Serdeczna i życzliwa atmosfera panująca w przedszkolu zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

 

                  Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat .

 

TERMINARZ REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Lp.

Terminy

Rodzaj zadania

 

1.

od 2 marca 2015 r.

do 13 marca 2015 r.

Składanie dokumentów do co najwyżej trzech wybranych przedszkoli

2.

 

16 kwietnia 2015 r.

Po uprzednim ustaleniu liczby oddziałów z organem prowadzącym, ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia)

 

W przypadku likwidacji przedszkola dzieci, które znalazły się na liście kandydatów zakwalifikowanych, zostaną przyjęte z dniem 1.09.2015 r. do niepublicznego przedszkola (które będzie funkcjonowało w tym samym budynku)

3.

 

21 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

(lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc)

4.

 

7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

 

Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola

5.

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Możliwość złożenia do dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7.

 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

 

 

TERMINARZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W PRZYPADKU DYSPONOWANIA WOLNYMI MIEJSCAMI W PRZEDSZKOLU  NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

l.p.

Terminy

Rodzaj zadania

1.

 

do 3 sierpnia 2015 r.

 

 

składanie dokumentów do co najwyżej trzech  wybranych przedszkoli

 

2.

4 sierpnia 2015 r.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia)

 

3.

 

7 sierpnia 2015 r.

 

 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do przedszkola (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc)

 

4.

 

7 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

 

 

 

możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danego publicznego przedszkola

5.

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

 

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

7.

 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice, zanim zapiszecie dziecko do przedszkola pamiętajcie:

 

 • Każde zmiany i nowe doświadczenia w życiu dziecka wiążą się z pewnymi reakcjami i uczuciami, należy pozwalać dziecku je okazywać.
 • Wszystkie dzieci różnią się od siebie. Trudności w przystosowywaniu się do przedszkola mają więc różny stopień nasilenia i różny czas trwania.
 • Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy w pewnej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców.

 

 

Aby ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu:

 

 • Zostawiajcie choć na chwilę dziecko z kimś z rodziny, znajomych, niech wie, że mama czasem znika, ale zawsze wraca.
 • Niech Twoje dziecko rozumie, że kiedy mama mówi „do widzenia”, nie oznacza to rozłąki na całe życie.
 • Uczcie dziecko korzystania z toalety.
 • Niech dziecko umie o coś poprosić, zapytać tak, by ktoś obcy mógł je zrozumieć.

 

W  NASZYM  PRZEDSZKOLU  DZIECI  SĄ  WESOŁE I  SZCZĘŚLIWE.

ODWIEDŹ NAS I TY - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 6 "Jarzębinka" w Jarocinie
  Publiczne Przedszkole nr 6 "Jarzębinka" w Jarocinie, ul. Libercourt 1
 • 62 747 21 50
  797607149

Galeria zdjęć